Disclaimer

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites/nieuwsbrief en de vormgeving daarvan, zijn beschermd. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende AMF Recherchediensten te Hilversum.

AMF Recherchediensten besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen helaas echter voor komen. AMF Recherchediensten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door AMF Recherchediensten.

AMF Recherchediensten aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens AMF Recherchediensten via deze website. AMF Recherchediensten aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.


06 - 26 49 22 95