Privacyverklaring

AMF Recherchediensten is een recherchebureau gevestigd te Hilversum (https://www.amf-recherche.nl/contact ). Onze website wordt alleen gebruikt voor het verstrekken van informatie over onze dienstverlening en over ons vakgebied. Van bezoekers aan onze website wordt geen informatie, in welke vorm dan ook, vastgelegd en of bewaard, tenzij de bezoeker zelf verzoekt om informatie.

Bezoekers van de website kunnen informatie aanvragen door het sturen van een e-mail of door telefonisch contact op te nemen. Deze persoonsgegevens worden alleen door de eigenaar van AMF Recherchediensten ontvangen met de bedoeling om de aanvrager te kunnen informeren over het antwoord op de vraag of vragen:

  • Als het gegeven antwoord niet tot verder contact leidt, zullen de persoonsgegevens zo snel mogelijk worden gewist, uiterlijk binnen 30 dagen.
  • Als de informatieaanvraag tot opdrachtverstrekking leidt, worden van de opdrachtgever de voorletters, achternaam, eventuele titulatuur, functie, telefoonnummer, e-mailadres en (zakelijke) adresgegevens vastgelegd. Feitelijk gaat het hierbij om die gegevens die (normaal gesproken) op een visitekaartje staan. Deze persoonsgegevens worden tijdens de uitvoering van de opdracht bewaard en na beëindiging van de opdracht voor een periode van minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar bewaard. Deze bewaartermijn is wettelijk bepaald. Persoonsgegevens worden alleen langer dan een jaar bewaard als een onderzoek heeft geleid of nog kan leiden tot een gerechtelijke procedure.

Daarnaast kunnen bezoekers van de website zelf een verzoek doen om de nieuwsbrief van AMF Recherchediensten te ontvangen. Hiervoor dienen zij uitsluitend een e-mailadres in te vullen. Overige gegevens worden niet gevraagd. Het opgegeven e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden voor het toezenden van de nieuwsbrief. Indien een ontvanger de nieuwsbrief niet langer wil ontvangen, kan deze zich op eenvoudige wijze uitschrijven. Hierdoor wordt het e-mailadres automatisch verwijderd (en gewist) uit het bestand. De nieuwsbrief zal hierna niet langer naar dit e-mailadres worden verzonden.

Persoonsgegevens worden buiten bereik van derden uitsluitend opgeslagen op beveiligde (ge-encrypte) gegevensdragers van AMF Recherchediensten. De back-up is eveneens ge-encrypt en is opgeslagen binnen een inbraakwerende en elektronisch beveiligde omgeving.

Personen waarvan de persoonsgegevens zijn opgeslagen door AMF Recherchediensten hebben recht op inzage, rectificatie en het desgewenst laten wissen van hun gegevens en/of kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Dit zal in overeenstemming dienen te zijn met de regelgeving uit de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus en de daaruit voortvloeiende Privacygedragscode. Tevens bestaat voor hen te allen tijde het recht eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Personen van wie de persoonsgegevens zijn verwerkt hebben het recht te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Het vastleggen van persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgevende bedrijven of organisaties vindt plaats op basis van een wettelijke en/of contractuele verplichting aangezien sprake is van het aangaan van een overeenkomst tussen 2 of meer partijen, waarbij de contractpartijen met name genoemd dienen te zijn.

Van geautomatiseerde besluitvorming of profilering op basis van persoonsgegevens is bij AMF Recherchediensten geen sprake.


06 - 26 49 22 95