Le•zing•en (de; v; enkelvoud: lezing)


Voordracht: een lezing houden over iets


Lezingen, gastcollege's en interviews

AMF Recherchediensten verzorgt met grote regelmaat lezingen voor o.a. business clubs en ondernemersverenigingen.

Vaak gaat de lezing over het herkennen van fraudesignalen binnen het bedrijfsleven. Hierbij wordt ingegaan op de diverse soorten fraude, de psychologie van de daders en vooral ook de signalen waaraan de mogelijke aanwezigheid van fraude kan worden herkend.
Door de toehoorders een ‘spiegel’ voor te houden, verluchtigt met praktijkvoorbeelden, zal het voor hen in de toekomst wellicht minder moeilijk worden fraudesignalen te herkennen en schade te voorkomen c.q. te beperken.

Ook kan AMF Recherchediensten lezingen verzorgen over cyber security en forensische aspecten. Maak gerust een afspraak voor een lezing.

Verder heeft AMF Recherchediensten gastcolleges mogen verzorgen op een Hogeschool, met als onderwerp ‘gedrag’. Hierbij is de studenten uitleg gegeven over waar gedrag begint en wanneer sprake kan zijn van normafwijkend gedrag.

AMF Recherchediensten wordt ook regelmatig gevraagd om een interview te geven over een beroepsmatige situatie. Dit is gedaan voor dagbladen, opiniebladen en andere magazines.

Lezingen verzorgen wij kosteloos.


06 - 26 49 22 95