Onder•zoek (meervoud: onderzoeken)


Het precies kijken wat er aan de hand is


Onderzoeken // Namaak bestrijding

U bent eigenaar van een merk, wij zien het als onze taak dit merk samen met U te beschermen! Voor namaakbestrijding bent u bij AMF Recherchediensten in goede handen. Hiervoor werkt AMF Recherchediensten samen met een, in namaakbestrijding gespecialiseerde, collega.

U bent trots op uw merk en producten, die goed en betrouwbaar zijn. Uw klanten herkennen uw merk en waarderen het.  Helaas bestaat een groot risico dat uw producten nagemaakt worden en tegen veel lagere verkoopprijzen worden aangeboden. Deze illegale werkwijze is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Uiteraard zit u niet te wachten op nagemaakte producten, waardoor andere partijen meeliften op uw succes.

Relaties met wereldwijd bekende merken hebben stuk voor stuk vertrouwen in en baat bij pro-actieve aanpak. Door de aanpak die door AMF Recherchediensten gehanteerd wordt, worden handelaren in merkvervalste artikelen opgespoord en geïdentificeerd. Ook voor u geldt: het beschermen van uw intellectueel eigendom (merkrecht, beeldmerken, enzovoort) is gebaat bij deze pro-actieve aanpak.

De markt wordt (fysiek en op internet) gescand op aanbieders van mogelijke namaakartikelen. Er worden testaankopen verricht en observaties uitgevoerd, waardoor een dossier wordt opgebouwd. Zodra een duidelijk beeld bestaat over de verkoper(s), en liefst uiteraard van de locatie van de voorraden, verzorgen wij de daadwerkelijke aanpak. Inclusief de verzorging van zogeheten onthoudingsverklaringen, maar het komt ook voor dat wij, in opdracht van onze relatie, onze rapportages aanleveren bij de opsporingsinstanties.

ER IS MAAR ÉÉN WAARHEID


06 - 26 49 22 95