Pre•ven•tie (de; v; meervoud: preventies)


Voorkoming


Preventie // screening nieuw personeel

Uit onderzoek is gebleken dat in 69 van 100 onderzochte CV’s niet minder dan 129 onjuistheden stonden, die als ernstig of belangrijk mochten worden betiteld.

Het onderzoeken van de achtergrond van een nieuw aan te nemen medewerker is een hot item binnen het Nederlandse bedrijfsleven.
• Moet een werkgever dit (laten) doen of niet?
• Wordt deze controle op voorhand niet onmiddellijk als blijk van wantrouwen in de nieuwe medewerker ervaren?
• Of is juist sprake van goed werkgeverschap en het zoveel mogelijk zeker stellen van bedrijfsbelangen?
• En hoe zit het met uw aansprakelijkheid als ondernemer?

Het verkrijgen van gedegen informatie over de sollicitant is voor de aspirant werkgever van groot belang om integriteitsrisico’s te kunnen beperken. Belangrijk is dat u als toekomstig werkgever de sollicitant vooraf in kennis stelt van het feit dat een screening een onderdeel is van de gehele sollicitatieprocedure. Door dit al in de advertentie te benoemen, vindt al een scheiding van kaf en koren plaats.

AMF Recherchediensten heeft schriftelijke machtigingen voor u beschikbaar, waarmee de sollicitant (door ondertekening) toestemming geeft tot het uitvoeren van de screening.

DOOR PROFESSIONELE OBSERVATIES WORDEN RISICO’S HERKEND


06 - 26 49 22 95