Onder•zoek (meervoud: onderzoeken)


Het precies kijken wat er aan de hand is


Onderzoeken // Toedrachtsonderzoek

Niet bij alle incidenten is het direct duidelijk wat de oorzaak van een voorval is en of er sprake is van opzet of nalatigheid. Soms is sprake van een menselijke fout, maar hier wordt (uit schaamte) over gezwegen. Het is soms van groot belang om exact te weten wat zich precies heeft voorgedaan, bijvoorbeeld vanwege aansprakelijkheid en mogelijke claims.

Om snel duidelijke antwoorden te krijgen, kan AMF Recherchediensten een toedrachtsonderzoek instellen. Hierbij worden betrokken medewerkers objectief geïnterviewd en protocollen nagelopen. Zonodig wordt de hulp ingeroepen van technische onderzoekers.

Ook wordt op de plaats van het incident onderzocht of uitspraken van getuigen kloppen. In het verleden is regelmatig vastgesteld dat getuigen iets verklaren met de mededeling dat zij dit zelf hebben gezien. Maar nadat een onderzoek ter plaatse was ingesteld, bleek dat de getuige vanaf zijn plek het incident helemaal niet had kunnen zien. De verklaringen waren zogenaamde ‘van horen zeggen’ verklaringen.

Hierdoor werd de waarheid geweld aangedaan, terwijl het vinden van de waarheid nu precies datgene is dat AMF Recherchediensten nastreeft.

ER IS MAAR ÉÉN WAARHEID


06 - 26 49 22 95