Onder•zoek (meervoud: onderzoeken)


Het precies kijken wat er aan de hand is


Onderzoeken // Dubieus Ziekteverzuim

Ziek is ziek, laten we het daar direct over eens zijn.

Maar wat, als er twijfels zijn over het ziekteverzuim van telkens dezelfde medewerker(s)? Ondernemers schakelen hiervoor steeds vaker AMF Recherchediensten in. Immers, wij hebben maar één doel: waarheidsvinding. En indien er daadwerkelijk sprake is van dubieus ziekteverzuim, is het voor het bedrijf belangrijk dat dit zo snel mogelijk vastgesteld wordt.

Helaas blijken twijfels vaak op waarheid te berusten.  Medewerkers die gemeld hebben ziek te zijn, worden aangetroffen bij concurrenten of zijn druk doende met een eigen bedrijf, met het bedrijf van de werkgever als vangnet. Doorbetaling tijdens hun ‘ziekte’ is een welkome aanvulling op de onkosten die men heeft voor het eigen bedrijf.

Maar…., het is ook goed om vast te stellen dat een medewerker wel degelijk ziek is. Dan zijn alle vervelende vermoedens direct uit de wereld. In alle gevallen geldt: overleg met uw jurist voordat u het onderzoek laat plaatsvinden.

ER IS MAAR ÉÉN WAARHEID


06 - 26 49 22 95