Onder•zoek (meervoud: onderzoeken)


Het precies kijken wat er aan de hand is


Onderzoeken // Buitendienst controles

Waar hangen ze uit?

Een medewerker verschijnt onverwacht niet op kantoor. De collega’s in de buitendienst zijn chronisch onbereikbaar….., of zij kunnen niet snel ingezet worden voor een spoedklus.

Vertegenwoordigers zijn niet altijd even gemotiveerd. Signalen hiervoor kunnen zijn: een stagnerende omzet; een omzetdaling; orders die plotseling geannuleerd worden; problemen qua bezoekrapportage; etc.

Een onderzoek naar de tijdsbesteding van uw medewerkers, uiteraard tijdens de werktijd, levert vaak ontluisterende vaststellingen op.

De afgelopen jaren bleken de signalen en vermoedens in het overgrote deel van de gevallen op waarheid te berusten. Hoeveel omzet onze opdrachtgevers zijn misgelopen, is moeilijk in te schatten. Wat wel zichtbaar werd, was dat de nieuwe vertegenwoordigers in hetzelfde rayon aanzienlijke omzetstijgingen wisten te bewerkstelligen!

 

ER IS MAAR ÉÉN WAARHEID


06 - 26 49 22 95